Propozycja zasad podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w roku 2004.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 92/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie propozycji zasad podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w roku 2004