Propozycja Ministerstwa Zdrowia dotycząca zmiany liczby godzin w standardach nauczania na poziomie zawodowym dla kierunków studiów "pielęgniarstwo" i "położnictwo".

Akty korporacyjne

RGSW.2004.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 79/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej zmiany liczby godzin w standardach nauczania na poziomie zawodowym dla kierunków studiów "pielęgniarstwo" i "położnictwo"