Projekty rozporządzeń Rady Ministrów: - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.3.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 167/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 marca 2005 r.
dotycząca projektów rozporządzeń Rady Ministrów: * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, * w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu