Akty korporacyjne

RGSW.2004.6.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 93/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2004 r.
dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy: 1) w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz 2) w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006".