Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

STANOWISKO Nr 8/19/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie projektu ustawy Pakiet Społeczny Ludowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy Pakiet Społeczny Ludowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu - Pana Adama Podgórskiego z dnia 12 marca 2019 r., znak: GMS-WP-173-58/19 pozytywnie opiniuje kierunek zmian wyrażony w art. 3 projektu ustawy przewidujący zwiększenie środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia. Samorząd lekarski pozytywnie ocenia przewidzianą w projekcie ustawy propozycję skrócenia okresu, w którym nakłady na ochronę zdrowia mają osiągnąć 6% PKB. Wskazuje się jednak, że docelowo samorząd oczekuje wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości minimum 6,8 % PKB.

Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska wnioskuje, aby w projekcie ustawy doprecyzować, że przy obliczaniu procentowego poziomu nakładów na ochronę zdrowia należy opierać się na prognozowanym PKB na dany rok, a nie na historycznej wartości PKB sprzed dwóch lat, jak obecnie proponuje Ministerstwo Zdrowia.