Lekarz.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 38/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej - "Szczepimy, bo myślimy"

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej - "Szczepimy, bo myślimy", popiera cele i założenia zawarte w przedmiotowym projekcie.

Przedmiotowy projekt ustawy, w zakresie, w jakim przewiduje wprowadzenie obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jako warunku przyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej, realizuje postulat wyrażony przez samorząd lekarski w apelu nr 8/17/P- VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r.

W przywołanym apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych.

Przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej projekt ustawy realizuje postulat samorządu lekarskiego i z tego względu zasługuje na poparcie.