Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2018 r. (znak: DL-III-408-20/16), nie zgłasza do niego uwag.