Akty korporacyjne

RGSW.2006.8.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 67/2006
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki