Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2015.7.31

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

STANOWISKO Nr 45/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nadesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r., znak ZP-P073.3.2015(1), popiera projektowane zmiany ustawy.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby rozważyć wprowadzenie zakazu sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym także w sklepach wolnocłowych (dot. art. 6 ust. 5 zmienianej ustawy).