Sędz.2018.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. (znak: DL-I- 415-1/18), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

W ocenie Rady wzmocnienie pozycji małoletniego dziecka, m.in. poprzez wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, etapu rodzinnego postępowania informacyjnego, dodania działu o postępowaniu nakazowym alimentacyjnym czy też procentowego uregulowania wysokości natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, zasługuje na szczególną aprobatę.