Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 41/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego - Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 kwietnia 2019 r., znak: GMS-WP- 173-80/19, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu ustawy.