Akty korporacyjne

Sędz.2018.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości

z 28 czerwca 2018 r. (znak: DL-VI-4601-39/18), nie zgłasza do niego uwag.