Projekt ustawy o instytutach badawczych.

Akty korporacyjne

RGSW.2008.10.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr 341/2008
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie projektu ustawy o instytutach badawczych