Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.7.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 174/2007
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 lipca 2007 r.
dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa