Akty korporacyjne

RGSW.2006.10.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 października 2006 r.

UCHWAŁA Nr 99/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 października 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych