Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.7.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 72/2016
Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2016 r.
dotycząca projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej