Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2013.9.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 63/13/P-VI
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, przekazanego przy piśmie Pana Igora Radziewicza - Winnickiego z dnia 3 września 2013 r. znak MZ-ZP-P- 0212-27022-3/M K/13, nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.