Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.10.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 października 2021 r.

STANOWISKO Nr 105/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych o którym poinformowała Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 09 września 2021 r., znak: PR.LE.023.13.2021, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.