Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym.

Akty korporacyjne

Lekarz.2019.2.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

STANOWISKO Nr 19/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym, przekazanym przy piśmie Pana Jarosława Pinkasa - Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. znak: GIS-PR-LE-020-7/MF/18/10 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.