Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 4/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych, przekazanym przy piśmie Pana Marka Posobkiewicza - Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 maja 2018 r., znak: GIS-PR-LE-020-13/MF/17/12 popiera projekt rozporządzenia.