Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 67/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 9 listopada 2018 r., znak: FZP.078.6.2018.RM IK: 1293411, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.