Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.2.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lutego 2022 r.

STANOWISKO Nr 16/22/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, o którym poinformowała Pani Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny pismem z dnia 24 stycznia 2022 r., znak: PL.022.3.2019.MO.11, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.