Lekarz.2018.7.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

STANOWISKO Nr 17/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, o którym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: NSK.842.84.2018.GC, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.