Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym (nr wykazu prac: B287).

Akty korporacyjne

Sędz.2016.7.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 28 lipca 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym (nr wykazu prac: B287)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia nie zgłasza do niego uwag.