Akty korporacyjne

Sędz.2018.12.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 grudnia 2018 r. (znak: DLPK-III-4601-24/18), nie zgłasza do niego uwag.