Sędz.2018.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib, obszarów właściwości i zakresu spraw rozpoznawanych przez sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib, obszarów właściwości i zakresu spraw rozpoznawanych przez sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2018 r. (znak: DLPK-III-5000-2/18), nie zgłasza uwag do jego treści.