Akty korporacyjne

Sędz.2012.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych, opiniuje go pozytywnie.