Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.10.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 października 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje go bez uwag.