Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.12.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu, Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje ten projekt bez uwag.