Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 23/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej żywienie człowieka, obejmujące dietetykę, powinno być jako dyscyplina naukowa zamieszczone w dziale nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Aktualna wiedza medyczna potwierdza olbrzymie znacznie jakie dla zdrowia ludzkiego ma prawidłowe odżywianie, tym bardziej zasadnym jest, aby żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa przypisana była nie do nauk rolniczych a do działu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.