Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2015.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 34/2015
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 lipca 2015 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów