Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

Akty korporacyjne

RGSW.2006.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2006 r.

UCHWAŁA Nr 107 /2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 listopada 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej