Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.12.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 242/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 grudnia 2007 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych