Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.7.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 76/2016
Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2016 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli