Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Akty korporacyjne

RGSW.2003.10.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr 54/2003
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 października 2003 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.