Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.12.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 140/2004
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 3 grudnia 2004 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą