Projekt rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów , oraz nazw kierunków studiów.

Akty korporacyjne

RGSW.2003.2.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lutego 2003 r.

UCHWAŁA Nr 5/2003
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 lutego 2003 r.
dotycząca projektu rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.