Projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.3.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2016 r.

STANOWISKO Nr 12/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich, przesłanym przy piśmie Naczelnika Wydziału Tekstów Jednolitych i Analiz Techniki Prawodawczej Sejmu RP z dnia 2 marca 2016 r., znak: BL-WTJ-020-327/16, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu obwieszczenia.