Programy lojalnościowe.

Akty korporacyjne

Aptek.2005.3.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2005 r.

STANOWISKO
NRA
z 30 marca 2005 roku
w sprawie programów lojalnościowych

W związku z licznymi programami handlowymi obowiązującymi między podmiotami gospodarczymi prowadzącymi sprzedaż leków w Polsce, Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że:
-
wbrew twierdzeniom firm uczestniczących w tych programach, podstawowym kryterium uczestnictwa jest zwiększenie ich obrotu towarowego i dochodów, a nie interes pacjenta,
-
tego typu działania prowadzą do powstawania negatywnego wizerunku zawodu aptekarza w Polsce, jako tego, który bogaci się na ludzkim nieszczęściu,
-
na skutek gry marketingowej, niestabilnej polityki cenowej firm i wybiórczego promowania asortymentu leków w coraz większym stopniu nasz zawód traci zaufanie społeczne.

Mając na względzie wszystkie negatywne skutki tego typu aktywności gospodarczej, Naczelna Rada Aptekarska wzywa wszystkie podmioty stosujące metody określane mianem programów lojalnościowych, do natychmiastowego zaprzestania ich stosowania w praktyce.