Powołanie zespołu roboczego do spraw systemu finansowania studiów i pomocy materialnej w szkołach wyższych.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2015.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 240/2015
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw systemu finansowania studiów i pomocy materialnej w szkołach wyższych