Powołanie Zespołu ds. oferty NCN.

Akty korporacyjne

KRD.2023.6.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 28/2023
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 9 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. oferty NCN

Niniejszym Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r. zatwierdzonego pismem MEiN z dn. 19 grudnia 2022 r. uchwala, co następuje.
§  1. 
Niniejszym powołuje się Zespół ds. oferty NCN.
§  2. 
Na funkcję Przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 1 powołuje się mgr. inż. Adama Olszewskiego.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.