Akty korporacyjne

Podat.2017.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 634/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie powołania specjalisty (konsultanta) Komisji Ofert KRDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. § 4 ust. 1 Regulaminu Działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  W związku z prowadzonym przez Komisję Ofert KRDP postępowaniem ofertowym w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na stałe współpracować z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie ochrony danych osobowych, które wymaga od członków Komisji Ofert KRDP wiedzy specjalistycznej, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na powołanie specjalisty w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
§  2.  Koszty związane z powołaniem specjalisty (konsultanta), o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Ofert KRDP, z pozycji preliminarza Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.