Podat.2018.5.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 234/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 2 uchwały nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Radę Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych (dalej: Rada Funduszu), w składzie:
1. Ewa Jakubczyk
2. Ewa Stolarczyk
3. Roman Pitucha
4. Radomir Szaraniec
5. Stanisław Kutniewski
6. Jolanta Nikolaj
7. Mariusz Jelonek
8. Andrzej Bator
9. Dr Jacek Andrzej Zieliński
10. Przemysław Piotrowski
11. Bożena Zybura
12. Mariola Chełmińska
13. Artur Tim
14. Paweł Trojanek
15. Elżbieta Konopka
16. Marcin Rymaszewski
17. Lech Feder
18. Wiesław Dąbrowski
19. Marzena Ćwioro
20. Czesław Kaczyński
21. Marek Hoffman
22. Tomasz Kaczyński
23. Beata Norsesowicz
24. Zygmunt Tabisz
§  2.  Traci moc Uchwała nr 857/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.