Powołanie Przewodniczącej Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Akty korporacyjne

KRD.2021.1.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 19/2021
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r., uchwala, co następuje:
§  1. 
Na Przewodniczącą Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów zostaje powołana mgr Adriana Kuligowska.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.