Akty korporacyjne

KAAUM.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 59/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 09 lutego 2018 r.
w sprawie: powołania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych, wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.  W kadencji 2016 - 2020 funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Konwentu pełnią:
1) dr hab. Wojciech Miltyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Przewodniczący,
2) prof. dr hab. Michał Markuszewski - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Wiceprzewodniczący.
§  2.  Przewodniczący Konwentu przedstawi Regulamin Działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych Przewodniczącemu KRAUM celem zatwierdzenia przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
§  3.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały do Ministra Zdrowia.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Skład Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych:

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,

2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

3. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Wydział Farmaceutyczny,

4. Warszawski Uniwersytet Medyczny - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

5. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Farmaceutyczny,

6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,

7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy - Wydział Farmaceutyczny,

8. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,

9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Farmaceutyczny,

10. Gdański Uniwersytet Medyczny - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.