Akty korporacyjne

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Tomasz Sikorski nr wpisu 09512,
2. Artur Janikowski nr wpisu 01251,
3. Janusz Plichta nr wpisu 04669,
4. Paweł Łączkowski nr wpisu 01733,
5. Roman Mamczarek nr wpisu 06075,
6. Tomasz Rebell nr wpisu 06479,
7. Rafał Slebioda nr wpisu 05760,
8. Andrzej Tysier nr wpisu 11564,
9. Jan Wasilewski nr wpisu 11139,
10. Arkadiusz Kalicki nr wpisu 12586.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.