PAN.2017.10.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 października 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż pomieszczeń w budynkach PAN ZDA Baranowo: Baranowo 25 lokal 15; Baranowo 26 lokale: 8 i 16; Baranowo 27 lokale: 1, 8, 10, 17; Baranowo 30 lokale: 3 i 6; Baranowo 30a lokal 10; Baranowo 30b lokale: 5 i 6; Baranowo 28 lokale 4 i 16; Baranowo 53 lokal 3; Śmietki 5A, 6A, Nowe Sady 7 lokal 7 i Nowe Sady 11

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) Mamadou M. Bah - Przewodniczący Komisji,
2) Janina Kordek - Sekretarz Komisji,
3) Małgorzata Lis - Członek Komisji,
4) Barbara Trucheł - Członek Komisji,
5) Danuta Potaś - Członek Komisji.
2.  W pracach Komisji Przetargowej uczestniczy osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w sprawach formalnoprawnych.
3.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Polskiej Akademii Nauk znajdujących się w rejonie podległym ZDA Baranowo.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.