Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji pozostałych V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał następujące Komisje:
1. Statutową,
2. Etyki,
3. Finansową,
4. Programową,
5. Informatyzacji Izby,
6. Uchwał i Wniosków.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.