Powołanie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska... - OpenLEX

Powołanie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka.

Akty korporacyjne

PAN.2011.5.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 20
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

1. Zgodnie z § 5 Decyzji nr 7 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, powołuje się komisję konkursową do wyłonienia kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w składzie:

Przewodniczący:

1) prof. Jerzy Strzelczyk czł. koresp. PAN

Członkowie:

2) prof. Mirosława Marody Wiceprezes PAN

3) prof. Jerzy Brzeziński Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

4) prof. Stanisława Gajda Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

5) prof. Stanisław Filipowicz Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

6) prof. Henryk Olszewski czł. rzecz. PAN

7) prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba czł. koresp.

2. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Polska Akademia Nauk Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji

2. Wydziały I-V PAN

3. Biura organizacyjne Kancelarii PAN

4. a/a