Powołanie członków Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 51/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie powołania członków Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 i 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) w zw. z Uchwałą Nr 37/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie powołania Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
W skład Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej powołuje się:
1)
dr hab. Beatę Buchelt,
2)
prof. dr hab. n. med. Łukasza Szarpaka,
3)
dr hab. n. med. Ewę Rudnicką-Drożak.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.